Punkt oporu "Bobrowniki"

Punkt oporu "Bobrowniki"

Fortyfikacje punktu oporu "Bobrowniki" zostały zbudowane wzdłuż rzeki Brynicy od Kamienia aż po Wymysłów. Pierwszy projekt dzieł obronnych w Bobrownikach powstał już 5 marca 1934 roku. Jednak zasadniczą budowę rozpoczęto dopiero w 1936 roku z przyznanych rok wcześniej środków, od budowy schronów dla broni maszynowej, schronu obserwacyjnego, obiektów artyleryjskich i zabudowę koszar. Następnie, jeszcze w tym samym roku, zbudowano obiekty po południowej stronie rzeki w Kamieniu, fortyfikując wzgórze 298 i tym sposobem zamykając dolinę rzeki Brynica.
Podczas rozbudowy fortyfikacji na północ od wzgórza 310 w 1937 roku, wzniesiono cztery obiekty zabezpieczające budowane śluzy na rzece Brynica, oraz zbudowano dwa magazyny amunicyjne na szczycie wzgórza.
Rok później z punktu oporu Bobrowniki zostały wydzielone schrony w Kamieniu zyskując autonomie pod nazwą: łącznikowy punkt oporu "Kamień" (obiekty te będą opisywane w oddzielnym dziale). Fortyfikacje wzniesione w 1938 roku to głównie schrony pozorne i pozorne uzbrojone, oraz schron osłaniający bezpośrednio śluzę nr 2 w Dobieszowicach.
Rok 1939 przyniósł w rejonie punktu oporu Bobrowniki budowę jednego obiektu w Wymysłowie, w miejsce schronu 53b.
Niestety w chwili obecnej nie ma informacji co stało się z obiektem 53a, najprawdopodobniej został rozebrany lub znajduje się pod wodą na dnie zalewu Kozłowa góra.

Obsadę fortyfikacji bobrownickich stanowili żołnierze z 4 kompanii karabinów maszynowych 11 pułku piechoty, natomiast wsparcie artyleryjskie zapewniała 10 bateria 23 p.a.l..
1. Obiekt 1 - Koszary nr 6
2. Obiekt 2 - Schron artyleryjski południowy nr 7
3. Obiekt 3 - Schron artyleryjski północny nr 5
4. Obiekt 4 - Schron bierny/amunicyjny
5. Obiekt 5 - Schron obserwacyjny artylerii nr 11
6. Obiekt 6 - Schron bojowy nr 4
7. Obiekt 7 - Schron bojowy nr 10
8. Obiekt 8 - Schron pozorny nr 167
9. Obiekt 9 - Schron bierny/amunicyjny
10. Obiekt 10 - Schron pozorny uzbrojony nr 166
11. Obiekt 11 - Schron bojowy nr 8
12. Obiekt 12 - Śluza forteczna nr 1
13. Obiekt 13 - Schron bojowy nr 1
14. Obiekt 14 - Schron bojowy nr 2
15. Obiekt 15 - Schron bojowy nr 12
16. Obiekt 16 - Schron bojowy nr 3
17. Obiekt 17 - Schron pozorny nr 168
18. Obiekt 18 - Schron pozorny uzbrojony nr 169
19. Obiekt 19 - Schron bojowy Nr 52
20. Obiekt 20 - Śluza forteczna Nr 2 "Józefka"
21. Obiekt 21 - Schron pozorny uzbrojony nr 171
22. Obiekt 22 - Schron pozorny nr 170
23. Obiekt 23 - Schron pozorno uzbrojony nr 172
24. Obiekt 24 - Schron bojowy nr 53
25. Obiekt 25 - Schron bojowy
26. Obiekt 26 - Śluza forteczna Nr 3 "Kozłowa Góra"
27. Obiekt 27 - Schron łącznicy telefonicznej(Dobieszowice)
28. Obiekt 28 - Schron łącznicy telefonicznej(Bobrowniki)


WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.

 
Design - d4u.pl