Tabela 2

Grubość poszczególnych elementów schronu

i ich odporność na uderzenia pocisków artyleryjskich:1. w/g instrukcji przyjętej przez Inspektora Saperów 17.04.1937Klasa
odpor-
ności
Kaliber pocisków
Grubość poszczególnych elementów schronu
przy
wielo-
krotnym
trafieniu
przy
pojedyn-
czym
trafieniu
Strop Ściany w metrach Płyta
fundamentu
Zewnętrzne Wewnętrzne
narażone nienarażone nośne działowe
A
B
C
D
E
75
105
105
155
220
105
155
2x155
220
305
0,80
1,00
1,20
1,50
1,75
0,90
1,00
1,30
1,50
2,00
0,50
0,50
0,80
1,00
1,25
0,50
0,50
0,80
1,00
1,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,50
0,60
0,60
0,90
2. w/g projektu instrukcji Fort 1/1938

Kaliber
pocisków
Grubość poszczególnych elementów schronu
przy
wielo-
krotnym
trafieniu
przy
pojedyn-
czym
trafieniu
Strop Ściany w metrach Płyta
fundamentu
Strop
między
piętrami
Ściany
zagrożone
bezpośrednim
ostrzałem
Niezagrożone Wewnętrzne
Ściany
obsypane
(boczne)
Ściany
nieobsypane
Ściany
nośne
Ściany
działowe
75
105
155
220
310
420
105
155
220
310
420
-
0,80
1,00
1,40
1,90
2,60
3,50
1,00
1,25
1,75
2,10
2,85
3,50
0,80
1,00
1,25
1,40
1,50
1,75
0,60
0,80
1,00
1,25
1,40
1,50
0,60
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,80
1,00
1,20
1,25
0,50
0,50
0,60
0,80
0,90
1,00Źródło:
S.A. Polowniew Żeliezobetonnyje Fortifikacionnyje Soorużenija Polszy, Moskwa 1941, s. 26.
 
Design - d4u.pl