WSTECZ

Obiekt 19 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Punkt oporu "Bobrowniki"
 Numer obiektu: Nr 52
 Typ obiektu: Schron bojowy c.k.m.
 Rok budowy 1937
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°23'54.3"N 18°58'42.8"E
 Opis: Schron bojowy nr 52 wybudowany w 1937 roku w ramach wzmacniania obrony punktu oporu "Bobrowniki". Głównym celem obiektu była osłona śluzy fortecznej nr 2 "Józefka". Uzbrojenie obiektu miały stanowić 3 c.k.m.-y: jeden w kopule pancernej model 1938, oraz dwa za pancerzami warstwowymi. Dwie izby bojowe dla ciężkich karabinów maszynowych zostały zbudowane w układzie tradytorowym, ich celem było osłonięcie koryta rzeki Brynicy w kierunku na południe i północ. Natomiast zadaniem karabinu w kopule pancernej była pokryciem ognia przedpola schronu oraz osłona śluzy fortecznej.
 Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: ZO 1938 145 N1076
- 2 x Pancerz warstwowy z 1937
- 1 x Drzwi pancerne model 1936 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem
- 1 x Drzwi kratowe model 1937
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne
- 2 x zamkniecie strzelnicy obrony bezpośredniej model 1937 (duże)
- Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 1937 zewnętrzne
- Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 1936 wewnętrzne
 Liczba strzelnic: - 4 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 2 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 2 x strzelnice za pancerzem warstwowym
- 2 x strzelnice obrony bliskiej
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjście ewakuacyjne POSIADA
 Uzbrojenie: - 3 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- 1 x Karabin przeciwpancerny wz. 35 "UR"
- 1 x Ręczny karabin maszynowy
 Załoga: Obsada pokojowa: 1 podoficer + 3 żołnierzy
Pełna obsada: 3 podoficerów + ok 14 żołnierzy
 Silnik: TAK - nigdy nie zamontowany
 Typ wentylacji: - Główny wentylator o napędzie mechanicznie.
- 3 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
 Dodatkowe informacje: Schron udostępniony do zwiedzania przez: Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium".
 Forma ochrony:


WSTECZ