WSTECZ

Poniżej przedstawiamy, typy schronów budowanych w ramach Oberschlesischen-Stellung "OSS" (pozycji Górnośląskiej). Planowano wybudować linie fortyfikacji, mającą na celu zabezpieczyć główne kierunki możliwego ataku Wojska Polskiego. W momencie zakończenia prac nad schronami, obiekty były na różnym etapie wykańczania, jednak we wszystkich zamontowano główne pancerze broni maszynowej, w nielicznych kopuły pancerne. Wyposażenie wewnętrzne też zależy od obiektów, gdyż w niektórych widać, że prace były na bardziej zaawansowanym etapie, a w niektórych można znaleźć nadal szalunki. Jednak w żadnym schronie Regelbau 116 nie zamontowano płyty pancernej typu 485P2. Współcześnie nadal pozostaje tajemnicą typ Regelbauta budowanego w ramach OSS, który miał być docelowo wyposażony w dwie kopuły pancerne AJ/N.

TYP SCHRONU

REGELBAU 106a
  Typ obiektu MG-Kasematte und Gruppe mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 1 schron - Stützpunkt "Dramatal West"
  Rok budowy 1939
  Opis: Jest to duży schron dla broni maszynowej i drużyny piechoty oraz izbą flankującą wejście do obiektu. W schronie wszystkie pancerze bojowe oraz zamknięcia strzelnic zastąpiono Czechosłowackimi odpowiednikami. Również planowano zamienić standardowy dzwon obserwacyjny na Czechosłowacka kopułę obserwacyjno-bojowa typu AJ/N.
  Elementy pancerne: 1.Pancerz 790P4 - Treppenscharte f. s.MG 37(t)
2.Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
3.Kopuła 773P4 - Pz-Turm (t) mit 4 Scharten (AJ/N)
4.Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
5.Drzwi jednoskrzydłowe nieujęte w katalogu
6.Drzwi kratowe najprawdopodobniej typu 730P3
  Uzbrojenie: 1. Podwójny sprzężony s.MG 37(t) w strzelnicy 790P4
2. Jeden L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicy 793P4
3. Jeden l.MG 26(t) w nieosadzonej kopule
4. Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: - 18 żołnierzy


TYP SCHRONU

REGELBAU 107a
 Typ obiektu Doppel MG-Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 1 schron - Stützpunkt "Dramatal"
  Rok budowy 1939
  Opis: Schron dla broni maszynowej w izbach bojowych do prowadzenia ognia bocznego oraz z izbą flankującą wejście do obiektu. W schronie wszystkie pancerze bojowe oraz zamknięcia strzelnic zastąpiono Czechosłowackimi odpowiednikami. Również planowano zamienić standardowy dzwon obserwacyjny na Czechosłowacka kopułę obserwacyjno-bojowa typu AJ/N.
  Elementy pancerne: 1.3 x Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
2.Kopuła 773P4 - Pz-Turm (t) mit 4 Scharten (AJ/N)
3.Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
4.Drzwi jednoskrzydłowe nie ujęte w katalogu
5.Drzwi kratowe najprawdopodobniej typu 730P3
6.Zamkniecie wyjścia awaryjnego 410P9
  Uzbrojenie: 1. 3 x L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicach 793P4
2. Jeden l.MG 26(t) w nieosadzonej kopule
3. Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: - 12 żołnierzy


TYP SCHRONU

REGELBAU 111a
  Typ obiektu Unterstand für MG mit 4-schartentürm(t) und Gruppe und Flankierungsanlage
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 3 schrony - Stützpunkt "Dramatal"
1 schron - Stützpunkt "Rossberg"
  Rok budowy 1939
  Opis: Jest to duży schron dla broni maszynowej i drużyny piechoty oraz izbą flankującą wejście do obiektu. W schronie wszystkie pancerze bojowe oraz zamknięcia strzelnic zastąpiono Czechosłowackimi odpowiednikami. Również planowano zamienić 3 strzelnicową kopułę bojową typu 60P8 na Czechosłowacką kopułę obserwacyjno-bojową typu AJ/N. Zabieg taki znacząco obniżał możliwości bojowe schronu gdyż w takiej konfiguracji schron zamiast 2 karabinów maszynowych w kopule, posiadał tylko jeden rkm.
  Elementy pancerne: 1.Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
2.Kopuła 773P4 - Pz-Turm (t) mit 4 Scharten (AJ/N) - zamontowana jedynie 1 kopuła na Stützpunkt "Dramatal West"
3.Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
4.Drzwi jednoskrzydłowe nieujęte w katalogu
5.Drzwi kratowe najprawdopodobniej typu 730P3
6.Zamkniecie wyjścia awaryjnego 410P9
  Uzbrojenie: 1. L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicach 793P4
2. Jeden l.MG 26(t) w nieosadzonej kopule
3. Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: 18 żołnierzy


TYP SCHRONU

REGELBAU 116a
 Typ obiektu Pak- und M.G. Kasematte mit Kleinstglocke mit Flankierungsanlage
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 3 schrony - Stützpunkt "Dramatal"
1 schron - Stützpunkt "Hindenburg-Nord Ost"
3 schrony - Stützpunkt "Hindenburg-Ost"
1 schron - Stützpunkt "Schönwald"
  Rok budowy 1939
  Opis: Jest to duży schron dla broni maszynowej oraz armaty ppanc. oraz izbą flankującą wejście do obiektu. W schronie takie pancerze jak 6P7,78P8,483P2 zostały zastąpione Czechosłowackimi odpowiednikami. Również planowano zamienić standardowy dzwon obserwacyjny 90P9 na Czechosłowacką kopułę obserwacyjno-bojową typu AJ/N. Wszystkie drzwi wewnętrzne typów 19P7 oraz 26P8 zastąpiono nie katalogowym typem drzwi. Jedynie planowano pozostawić niemieckie elementy takie jak płyta pancerna - 485P2 osłaniającą stanowisko armaty oraz głównych drzwi 434P01 oraz 476P2, najprawdopodobniej z powodu potrzeby stosowania zbyt dużych zmian konstrukcyjnych w przypadku chęci stosowania odpowiednich Czechosłowackich pancerzy. Współcześnie obiekty praktycznie ogołocone z elementów metalowych, płyt pancernych dla armaty nigdy nie osadzono w tych schronach.

Schrony udostępnione do zwiedzania:
- Zbrosławicach przy ulicy Pogodnej 1, który został wyremontowany przez właściciela działki.
  Elementy pancerne: 1.Pancerz 790P4 - Treppenscharte f. s.MG 37(t)
2.Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
3.Kopuła 773P4 - Pz-Turm (t) mit 4 Scharten (AJ/N)
4.Płyta pancerna 485P2 Pz.-Schartenplatte f.3.7 cm T.P
5.Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
6.Drzwi wjazdu armaty 476P2 lub 447P01
7.Drzwi jednoskrzydłowe nieujęte w katalogu
8.Drzwi kratowe najprawdopodobniej typu 730P3
  Uzbrojenie: 1. Armata przeciwpancerna 37mm PaK 35/36 Panzerabwehrkanone
2. Podwójny sprzężony s.MG 37(t) w strzelnicy 790P4
3. Jeden L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicy 793P4
4. Jeden l.MG 26(t) w kopule
5. Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: Ok 15 żołnierzy


TYP SCHRONU

REGELBAU 116b
  Typ obiektu Pak- und M.G. Kasematte mit Sehrohr mit Flankierungsanlage
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 1 schron - Stützpunkt "Stillersfeld"
1 schron - Stützpunkt "Neubersdorf"
1 schron - Stützpunkt "Bilchengrund"
  Rok budowy 1939
  Opis: Jest to duży schron dla broni maszynowej oraz armaty ppanc. oraz izbą flankującą wejście do obiektu. W schronie takie pancerze jak 6P7,78P8,483P2 zostały zastąpione Czechosłowackimi odpowiednikami. Również drzwi wewnętrzne typów 19P7 oraz 26P8 zastąpiono nie katalogowym typem drzwi. Jedynie planowano pozostawić niemieckie elementy płyty pancernej - 485P2 osłaniającej stanowisko armaty oraz głównych drzwi 434P01 oraz 476P2, najprawdopodobniej z powodu potrzeby stosowania zbyt dużych zmian konstrukcyjnych w przypadku chęci stosowania odpowiednich Czechosłowackich pancerzy. Stanowisko kopuły pancernej w tych obiektach zastąpiono stanowiskiem obserwatora artylerii z wysuwanym peryskopem. Współcześnie obiekty praktycznie ogołocone z elementów metalowych, płyt pancernych dla armaty nigdy nie osadzono w tych schronach.

Schrony udostępnione do zwiedzania:
- Nieborowice w polach, schron udostępniany przez Stowarzyszenie Prochownia 1910
  Elementy pancerne: 1.Pancerz 790P4 - Treppenscharte f. s.MG 37(t)
2.Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
3.Płyta pancerna 485P2 Pz.-Schartenplatte f.3.7 cm T.P
4.Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
5.Drzwi wjazdu armaty 476P2 lub 447P01
6.Drzwi jednoskrzydłowe nieujęte w katalogu
7.Drzwi kratowe najprawdopodobniej typu 730P3
  Uzbrojenie: 1. Armata przeciwpancerna 37mm PaK 35/36 Panzerabwehrkanone
2. Podwójny sprzężony s.MG 37(t) w strzelnicy 790P4
3. Jeden L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicy 793P4
4. Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: Ok 12 żołnierzy


TYP SCHRONU

Regelbau Rote 97
  Typ obiektu Unterstand für MG mit Doppel 4-schartentürm(t) mit Flankierungsanlage (nazwa autorska)
  Ilość obiektów typu wzniesiony na terenie OSS 1 schron - Stützpunkt "Dramatal"
1 schron - Stützpunkt "Rossberg"
1 schron - Stützpunkt "Hindenburg-Nord Ost"
3 schrony - Stützpunkt "Hindenburg-Ost"
1 schron - Stützpunkt "Schönwald"
1 schron - Stützpunkt "Neubersdorf"
1 schron - Stützpunkt "Bilchengrund"
  Rok budowy 1939
  Opis: Są to jedne z bardziej ciekawych obiektów zbudowanych na Górnym Śląsku, na podstawie weryfikacji nie stwierdzono występowania schronu o takiej konstrukcji nigdzie indziej lub nie zachował się w czytelnej formie. Praktycznie w całości miały być wyposażone w pancerze strzelnic i kopuły produkcji czechosłowackiej, za wyjątkiem głównych zamknięć pancernych i drzwi kratowych. Schrony te miały być wyposażone w dwie kopuły pancerne 773P4(AJ/N) umieszczone od frontu w narożach, w taki sposób, aby uzyskać praktycznie 360 stopni pole ostrzału wokół obiektu. Na terenie OSS, tylko jeden obiekt został wyposażony w obie kopuły AJ/N, w pozostałych schronach nigdy nie osadzono kopuł, a szyby najczęściej zaczopowano betonem. Opisywane obiekty, posiadają powtarzalną konstrukcje, która bez żadnych zmian była budowana na wszystkich punktach oporu od Zbrosławic przez Rozbark po Pilchowice. Różnice są jedynie na poziomie lustrzanego odbicia obiektów. Schrony te błędnie określone zostały, jako konstrukcje specjalne "Sonderwerk", ze względu na powtarzalność konstrukcji, co wyklucza ich "specjalny" charakter.

Schrony udostępnione do zwiedzania:
- Nieborowice w polach, schron udostępniany przez Stowarzyszenie Prochownia 1910
  Elementy pancerne: - Pancerz 793P4 - Treppenscharte f. l.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG
- 2 x Kopuła 773P4 - Pz-Turm (t) mit 4 Scharten (AJ/N)- Jedynie w jednym schronie osadzono komplet kopuł.
- Drzwi dwudzielne gazoszczelne 434P01
- Drzwi jednoskrzydłowe nieujęte w katalogu
- Drzwi kratowe typu 730P3 lub 491P2
- Zamkniecie wyjścia ewakuacyjnego typu 410P9
  Uzbrojenie: - Jeden L.MG 26(t)/s.MG 37(t)/s.SwarzloseMG w strzelnicy 793P4
- 2 x l.MG 26(t) w kopule AJ/N
- Broń indywidualna żołnierzy
  Załoga: Ok. 9-12 żołnierzy

WSTECZ

 
Design - d4u.pl