Pododcinek "Wyry"

Pododcinek "Wyry"Podobnie jak na pododcinku "Mokre" powstały tu zaledwie dwa obiekty, wyznaczając północny i południowy skraj umocnień. Najprawdopodobniej najsilniej umocnione miało być wzg. 310, dominujące nad otaczającymi je terenami. W tym miejscu zlokalizowany jest schron 1 na mapie, oraz dwa fundamenty f1 i f2. Niestety przez 60 lat teren był systematycznie zabudowywany, w efekcie ślady po pozostałych obiektach zostały skutecznie zatarte. Ciekawostką jest, że schron 1, jako jedyny na odcinku "Mikołów" brał czynny udział w walkach we wrześniu 1939 roku i nosi ślady po niemieckich pociskach. Fundament 1 był systematycznie zasypywany gruzem i śmieciami aż powstał pagórek. Wykop fundamentu 2 jest wyraźnie widoczny lecz stale wypełnia go woda. Najprawdopodobniej miał to być tradytor artyleryjski.
Schron bojowy (1 na mapie)Schron bojowy, mający być docelowo wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno - bojową.jego uzbrojenie miały stanowić 2 ckm-y i 2-3 rkm-y. Obiekt posiada garaż armaty p.panc, spełniający jednocześnie rolę drugiego wyjścia ewakuacyjnego. Obiekt zachowany w nienajlepszym stanie, pozbawiony wyposażenia i uszkodzony podczas walk wrześniowych. Okresowo podtapiany. W pobliżu wejścia do garażu znajdują się betonowe szczątki bliżej niezidentyfikowanej konstrukcji, powstałej z tego samego budulca co reszta obiektu.
Schron bojowy "Sowiniec"(2 na mapie)Jakie oznaczenie kodowe miał wyrski schron, nie wiadomo, jednakże, najprawdopodobniej okoliczni mieszkańcy, nadali mu nazwę "Sowiniec". Jest to schron bojowy, wyposażony w 2 ckm-y i 1 rkm. Posiada dwie wyrzutnie pocisków oświetlających, zrzutnie granatów i wyjście ewakuacyjne. Najprawdopodobniej jako środek łączności przewidywano radiostację. Obiekt był budowany w dużym pośpiechu, posiada więc wiele niedoróbek, jak np. niedokładnie ubity beton. Wybudowano go w klasie odporności C, czyli niższej niż we wcześniejszych schronach. Obecnie obiekt jest w bardzo dobrym stanie, gdyż został wyremontowany przez Stowarzyszenie "Pro Fortalicium" i jest udostępniony do zwiedzania w sezonie (maj - październik) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca od 13.00 do 17.00.


 
Design - d4u.pl