Grupa bojowa "Wesoła"

Grupa bojowa "Wesoła"Na kompleks budowli hydrotechnicznych rozciągających się na rzece Brynicy, poczynając od Tąpkowic na Bobrownikach kończąc, składają się trzy tamy zalewowe oraz zbiorniki wodne. Miały one stanowić przeszkodę nie do przebycia dla niemieckiej broni pancernej. Same tamy natomiast stanowiły szlaki komunikacyjne między oboma stronami zalewisk i wymagały właściwego ufortyfikowania. Tama zalewowa nr 1 "Szarlej" była chroniona bezpośrednio przez p.o. "Bobrowniki". Jednakże tamy nr 2 "Józefka" i nr 3 "Kozłowa Góra" były zbyt oddalone by można je było skutecznie bronić z Bobrownik. Dlatego też powstają Grupa bojowa "Wesoła" dla osłony T.2 i Grupa bojowa "Wymysłów" dla obrony T.3.

Gb "Wesoła" powstała w latach 1937/38, a prace wyposażeniowe, których nigdy nie ukończono, prowadzono aż do wybuchu wojny. W skład odcinka wchodzi ciężki schron bojowy uzupełniony obiektami pozornymi i pozorno - bojowymi. Wsparcie artyleryjskie zapewniała półbateria dział 75 mm mieszcząca się w tradytorze północnym p.o. "Bobrowniki". Obsada fortyfikacji należała do kompani fortecznej "Bobrowniki" i stacjonowała w tamtejszych koszarach.

Na głębokim zapolu, przy obecnej ul. Szkolnej w Dobieszowicach znajdowała się komora kabli telefonicznych K na mapie. Jednakże została zniszczona przez rosjan wiosną 1945 roku podczas porządkowania terenu z amunicji pozostałej po przejściu frontu.

Tama zalewowa Nr 2 "Józefka" (1 na mapie)

N 50°23'56,48" E 18°58'31,79"


Tama zalewowa nr 2 "Józefka" umocniona jest lekkim schronem bojowym, powstałym w 1936 roku. Jego uzbrojenie miał stanowić 1 rkm obsługujący dwie strzelnice - jedną flankującą tamę, drugą oałaniającą przedpole terenów zalewowych. Ponadto na wyposażeniu miał znajdować się piec do ogrzewania izby bojowej. Obiekt był maskowany deskami, a na jego stropie, sądząc po zachowanych śladach, znajdował się drewniany budynek wartowni. W schronie jak i w filarach tamy zachowały się komory minowe. Sam schron zachowany jest w dobrym stanie, mimo że pozbawiony jest całego wyposażenia. Urządzenia tamy zostały częściowo rozkradzione, resztę rozebrała gmina pod pretekstem "zabezpieczenia" przeprawy nad Brynicą.
Tak w przybliżeniu, mogły wyglądać we wrześniu 1939 roku zalewy nr 1 i 2.
Ciężki schron bojowy (2 na mapie)

N 50°23'54,18" E 18°58'42,48"Ciężki schron bojowy Nr 52 powstał w sezonie budowlanym 1937/38 we wczesnym okresie prac, przez co nosi piętno błędów popełnionych na etapie projektowania oraz podczas betonowania. Posiada również inne rozwiązania konstrukcyjne w porównaniu z późniejszymi obiektami. Do błędów można zaliczyć źle osadzoną kopułę pancerną, źle zaprojektowaną wentylację (brak rur do wyrównywania ciśnienia między pomieszczeniami), czy błędnie zamontowane zrzutnie łusek. Część usterek doraźnie poprawiono już po oddaniu schronu do eksploatacji. Uzbrojenie miały stanowić 3 ckm-y: jeden w kopule pancernej mod.38ZO, dwa w strzelnicach ściennych i 1-2 rkm-y. Obiekt posiada wyjście ewakuacyjne pełniące rolę pomocniczej strzelnicy rkm. Schron jest w bardzo dobrym stanie gdyż został wyremontowany przez Stowarzyszenie "Pro Fortalicium" i jest udostępniony do zwiedzania od maja do października w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 13-17. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać obiekt przez cały rok, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Od kilku lat, 15 sierpnia przy schronie odbywa się doroczny piknik militarny z okazji święta Wojska Polskiego.Obiekt pozorno - bojowy (3 na mapie)

N 50°23'57,78" E 18°58'54,64"Obiekt pozorno - bojowy flankujący od wschodu ciężki schron bojowy. Schron zachowany w bardzo dobrym stanie, posiada kompletne zamknięcie strzelnicy i dwudzielne pancerne drzwi wejściowe. Układ ziemny zachowany. Częściowo zalany wodą.

Obiekt pozorny (4 na mapie)

N 50°23'55,13" E 18°59'38,01"Niewielki obiekt pozorny, powstał w 1938 roku na szczycie wzniesienia górującego nad okolicą. Jest on bardzo nietypowy w porównaniu z innymi, zachowanymi schronami pozornymi. W zasadzie można go nazwać schronem obserwacyjnym, gdyż za drzwiami mieściła się ziemianka, a fałszywa kopuła pełniła rolę stanowiska obserwatora. Jest, ponadto, mniej więcej o połowę mniejszy od standardowych obiektów pozornych - jego ściana tylna mieści tylko jedną parę drzwi. Ze względu na brak dokumentacji, można jedynie przypuszczać, że na Górnym Śląsku powstał tylko jeden taki obiekt. Obecnie stanowi jedynie betonowy złom, gdyż w 1945 roku został wysadzony podczas oczyszczania okolicznych pól z pozostałej amunicji. 
Design - d4u.pl