Grupa bojowa "Maciejkowice"

Grupa bojowa "Maciejkowice"Grupa bojowa "Maciejkowice" miała za zadanie wypełnić lukę w obronie pomiędzy punktem oporu wzg. 304,7 w Dąbrówce Wielkiej, a punktem oporu "Łagiewniki" znajdującym się na przedpolu Bytomia. W skład odcinka wchodzi samodzielny, ciężki schron bojowy uzupełniony o obiekty pozorno-bojowe. Tradytor został wybudowany w 1936, a obiekty pozorno-bojowe w sezonie budowlanym 1938. Dodatkową obronę zapewniało naturalne ukształtowanie terenu zawierające między innymi bagniska i rozlewiska wody, dziś stanowiące rezerwat przyrody zwany "Żabimi Dołami".

Ciężki schron bojowy (1 na mapie)

N 50°19'33,22" E 18°57'57,52"Schron uzbrojony był w dwie armaty p.panc wz.36 i trzy ckm, jeden w półkopule pancernej i dwa za tarczami pancernymi umieszczonymi jedna między strzelnicami dział, druga przy wejściu głównym. Jako wyjście awaryjne służyły otwory strzelnic działowych. Dolna kondygnacja mieściła pomieszczenia dla załogi i magazyny amunicyjne skomunikowane z kondygnacją bojową windą amunicyjną. Schron zachowany w dobrym stanie, brak drzwi i zamknięcia strzelnic. Obecnie obiekt jest niedostępny, gdyż niedawno strzelnice i wejście zasypano ziemią. Sądząc po śladach, stan ten nie potrwa długo.

górna kondygnacja dolna kondygnacja


Obiekt pozorno - bojowy (2 na mapie)

N 50°19'33,76" E 18°58'47,10"Obiekt znajduje się w silnie przekształconym otoczeniu, nieopodal wysypiska śmieci. Część pozorna odrywa się od izby bojowej, brak stalowego wyposażenia. Schron obecnie niedostępny, gdyż został wchłonięty przez miejskie wysypisko śmieci. Najprawdopodobniej już nie istnieje.Obiekt pozorno - bojowy (3 na mapie)

N 50°19'36,14" E 18°57'33,89"Obiekt znajduje się na sztucznym nasypie wykonanym w zalewiskowej dolince obok nasypu dawnej linii kolejowej. Strzelnica rkm skierowana na wschód, dubluje obronę zachodniej flanki tradytora. Obiekt zachowany w dobrym stanie, choć część pozorna odrywa się od izby bojowej. Zachowało się pancerne zamknięcie strzelnicy rkm. Obiekt zarośnięty krzakami.
Schemat tradytora pochodzi z książki: J. Sadowski, Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" w Chorzowie. Schron - izba muzealna przy ul. Katowickiej, Gliwice-Tarnowskie Góry 2004, s. 54.
 
Design - d4u.pl